top of page

Brain Relief™

Uusi Suomessa kehitetty Brain Relief™ –hoito on yhdistelmä vuosituhantisia aasialaisia ja suomalaisia kosketus- ja energiahoitotekniikoita ja uusia oivalluksia. Hoito tarjoaa rasittuneille aivoille keitaan keskellä pitkäaikaista, katkeamatonta stressiä ja mahdollisuuden hetken hengähtämiseen.

Brain Relief –hoito parantaa hapensaantia ja aktivoi hermoratoja erityisesti päässä ja ääreisraajoissa. Keskeisimpänä tavoitteena on kuitenkin syvä rentoutuminen, parasympaattisen hermoston toimintaa lisäämällä.Rentoutus tapahtuu aktivoimalla mielihyvää ja rauhoittumista edistävien välittäjäaineiden kuten oksitosiinin tuotanto kehossa musiikkiin yhdistettyjen täsmäkosketustekniikoiden avulla. Samanaikaisesti vähennetään liiallisen stressihormoni kortisolin tasoa. 

Hoito kohdistuu päähän, kasvoihin, hartian ja niskan seutuun, käsiin ja jalkoihin. Hoito-otteisiin kuuluvat painallukset, venytykset sekä pyörittävät, hankaavat, pöyhivät ja rapsuttavat otteet, joista monet ovat erityisen hitaita ja lempeitä. Hoidon aikana asiakas on samassa asennossa selällään maaten tavallisissa sisävaatteissa. Hoitoon kuuluu tarkkaan valittu musiikki, jonka avulla menetelmästä tulee ainutlaatuinen "sormibaletti" ja lopputulos on hyvin pidetty. Varsinaisen kosketushoitojakson aikana hoitaja ei puhu hoidettavalle. 

UNI JA MUISTI KADOKSISSA

Nykyelämässä monen kehossa stressihormonitaso on hälyttävän korkealla. Aivot kärsivät katkeamattomasta ja ylisuuresta stressitilasta. Lopputulos näkyy monenlaisena kehon vaivana. Liiallinen kortisolimäärä kehossa haittaa erityisesti muistia. Muistin toimintakykyä voidaan tässä tapauksessa auttaa laskemalla kortisolitasoa käynnistämällä kehon oma rauhoittumisjärjestelmä erityisesti oksitosiinin avulla.

Pitkäaikainen stressi voi heikentää muistia,  lisätä alakuloa ja väsyneisyyttä. Brain Relief™ –terapia on osoittautunut monelle hoidettavalle tieksi saada aivoille hengähdystauko ulkopuolisen avustuksella, kun omat keinot eivät enää riitä. Hälytysmerkkinä tarpeelle ovat usein esimerkiksi univaikeudet. Aivojen on vaikea selvitä stressistä pidempään, jos niiden tärkeä yöllinen palautumisjakso on pysyvästi häiriintynyt. Unen laatua seuraavat hoidettavat ovat kertoneet laitteiden rekisteröineen yöllä jopa viisinkertaisen laatu-unen kasvun välittömästi hoidon jälkeen.

MITÄ VÄLITTÄJÄAINEITA AKTIVOIDAAN
BRAIN RELIEF-HOIDOSSA?

Endorfiinit eli endomorfiinit ovat kehon itsensä tuottamia välittäjäaineita, hormoneja jotka vaikuttavat keskushermostossa. Niiden avulla kipu vähenee ja mielihyvä lisääntyy. Kehoa rasittavat tilanteet aktivoivat endorfiinin erityksen, jotta kipukynnys nousee. Endorfiini on opittu tuntemaan runners high –ilmiössä, joka koukuttaa juoksemaan. Mutta elimistö tuottaa endorfiineja myös levon aikana keskellä yötä ja rentouttavassa kosketushoidossa ja oksitosiini aktivoi endorfiinituotantoa. Brain Relief –hoidon aiheuttama pysähtymisen ja totaalisen hyvänolon tunne on osaltaan endorfiinien aiheuttama.

Dopamiini on ´toimintahormoni´, joka parantaa aivojen kykyä keskittyä käsillä olevaan tehtävään ja auttaa ihmistä toimimaan järjestelmällisesti ja organisoidusti sekä hahmottamaan merkityksellisiä asioita elämässään. Se on myös "sosiaalinen liima", joka lisää lähisuhteiden tärkeyden tunnetta. Hoidon jälkeen on raportoitu parantuneesta kyvystä tehdä päätöksiä pitkään hautuneeseen asiaan. Myös unien näkeminen, niiden muistaminen ja selkeyttä tuova vaikutus on lisääntynyt monelle välittömästi hoidon jälkeen.

Kolmas ja tärkein Brain Relief –hoidossa haviteltu hormoni ja aivojen välittäjäaine on oksitosiini. Se on keskeinen kehon rauhoittumisjärjestelmän kannalta. Tietynlaisessa kosketuksessa vapautuu kehoon oksitosiinia, ja se saa aikaa fysiologisen rauhoittumisreaktion. Samanaikaisesti kehon hälytystilaa ylläpitävä stressihormoni vähenee.

Hoidon jälkeen asiakkaat ovat raportoineet nopeammasta nukahtamisesta, syvemmästä unesta ja virkeämmistä aamuista. Samoin moni kuvaa hoidon jälkeistä laajentuneen tajunnan tunnetta ja pitkiäkin aikoja kestävää mindfulness-tilaa ja mielen jäsentymistä selkeämmäksi. Oksitosiini on sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä pelon lieventäjä. Se lisää luottamusta toisiin ihmisiin ja antaa rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin.

Miehillä tehdyssä tutkimuksessa oksitosiinin anto lisäsi miesten empaattisuutta samalle tasolle kuin se oli naisilla ilman oksitosiinin antoa (Hurleman ym. 2010). Oksitosiinin on havaittu vähentävän myös ahdistusta.

Brain Relief -hoidon jälkeen on asiakkaiden palautteiden pohjalta saavutettu myös esiintymisjännityksen vähentymistä, levottomien jalkojen oireiden lieventymistä ja ajatusten selkeytymistä. Yleensä pysyvämpään helpotukseen on tarvittu kolmen hoidon sarja noin viiden viikon sisällä. On hyvä painottaa, että Brain Relief -hoidon tulokset ovat hyvin yksilöllisiä ja samallakin henkilöllä kulloisestakin elämäntilanteesta riippuvaisia ja hoidon testaaminen on vielä alkuvaiheessaan. Syvä rentoutuminen hoidon aikana on kuitenkin yhteistä kaikille hoidettaville.

bottom of page